OPRAVY

Okrem samotnej výroby nových produktov realizujeme taktiež opravy starších, prípadne poškodených prvkov Vášho nábytku.

Tu si môžete pozrieť stav pred opravou a po nej:

PRED OPRAVOU

PO OPRAVE